Facilitetspriser

Alle der benytter Dolmer Rideklubs faciliteter skal betale et af følgende:

Facilitetskort til 1 dag

Gælder for 1 dagKr. 50
Beløbet lægges i postkassen mærket ”Bestyrelsen” i rytterstuen.

Facilitetskort for 1 måned

Facilitetskort til fri ridning
Dette kort giver tilladelse til at ride frit fra den 1. til den sidste i en måned (dog ikke såfremt banerne/hallen er optaget af fastlagt undervisning eller stævne.)
For ridning i 1 månedKr. 400,-
Facilitetskort til fri ridning* Kr. 1500,-

*For perioderne: 1. august til 31. januar eller 1. februar til 31. juli.

Facilitetskortet følger hesten. Alle ryttere skal være medlem af Dolmer Rideklub for at få lov at benytte faciliteter. Der kan dog dispenseres for medlemskab efter aftale med daglig leder/ FU såfremt et medlem har en gæst med der gerne vil ride. Facilitetskort betales forud og skal på forlangende fremvises staldpersonale/Forretningsudvalg.

Priser på Ridning

Undervisning på elevhestKr 270 pr. md.
Undervisning på egen hestKr. 185 pr. md.
Lektionen er på 60 min. Og omfatter op- og afsadling.
MiniputridningKr. 185 pr. md
Lektionen varer 30 min. Og omfatter op- og afsadling. Der gives ikke refusion for skæve helligdage og forsømte timer.
Halvpart på elevhest (efter aftale med underviseren og FU.)Kr. 800 pr. md.