Sikkerhedsregler

Alle der færdes på klubbens område skal overholde klubbens sikkerhedsregler

Klubbens faciliteter generelt:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

Stald:

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passerer hinanden
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
 • Der må ikke fodres før alle elevryttere er uden af stalden
 • Heste må ikke være løse på staldgangen

Terræn:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Ved ridning i lygtetændingstid skal hesten have reflekser på alle 4 ben der er min. 5 cm. brede og rytteren skal bære ridelygte på venstre ben, som lyser hvidt forud og rødt bagud.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Det anbefales at ryttere under 12 år kun rider i terrænet ifølge med en over 18 år.
 • Det anbefales at alle der rider i terrænet medbringer en mobiltelefon til brug i nødstilfælde.
 • Ved ridning i flok aftales ruten, samt turens tempo. Alle der rider ud sammen kommer hjem sammen.

Ridehal/bane:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen. Det er desuden et ufravigeligt krav at der enten rides i lange ridestøvler, eller i korte ridestøvler med leggings. Glemmes leggings, er ridning ikke tilladt.
 • Regler for ridning i ridehuset se opslag på døren til ridehallen, samt i ridehallen
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere
 • Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen
 • Hvis du har din hest løs i hallen, skal gardinerne trækkes for spejlene
 • Når du rider ind i hallen gennem porten råbes ”Jeg kommer ind” og indridningen sker i skridt
 • Der må ikke tales i mobiltelefon når du er til hest.

Fold:

 • Det anbefales at man kun fører en hest til og fra fold ad gangen.
 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have
 • Færdigheder og viden svarende dertil.
 • Foldbrugerne har ansvaret for at folden er i forsvarlig stand, hvis dette ikke er tilfældet, gives besked til staldansvarlige.
 • Det anbefales at ingen hest efterlades alene på foldene.
 • Der må ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer.