Weekendvagt i Dolmer Rídeklub:

FREDAG: (Telefon og nøgle hentes i underviserskab i gangen.)


Kl.18.00-18.30: Aftenfodring + hø til privatheste

 • Stalden fejes

Kl. 22.00: Lukke stalden af.

 • Elevhestene lukkes ud i løsdriften
 • Alt lys slukkes
 • Begge porte i laderne lukkes helt. Port+ dør i stalden skal stå åben, hvis vejret tillader det.
 • Kæder sættes på alle steder
 • Rytterstuen låses af

Diverse informationer for weekenden står på tavlerne i gangen
(lille hvid tavle=elevhestene, store grønne tavle=privathestene)
(man er velkommen til at muge ud hos elevhestene om aftenen. Det letter arbejdet næste morgen.)

LØRDAG/SØNDAG:

Kl. 8.00: Morgenfodring + hø til privatheste
(Der står på fodertavlerne, hvor meget hver enkelt skal have.)

 • Udmugning hos elevheste
 • Halm hos elevhestene.
 • Elevhestene lukkes ind
 • Privatheste lukkes ud
 • Feje hele stalden + laden, rive fra stalddøren til møddingen.
 • Ordne løsdrift: Samle klatter på ”jordstykket”, feje og samle op på ”betonstykket”. Vandkarrene fyldes HVER dag

(slangen åbnes øverst på røret udenfor det lille toilet)

Kl. 12.00 – 12.30: Middagsfodring + hø til privatheste

 • Elevhestene lukkes på fold
 • Stalden fejes..

Kl. 18.00 – 18.30: Aftenfodring+ hø til privatheste

 • Der gives hø til elevheste
 • Elevhestene lukkes ind
 • Der fejes i hele stalden.

Kl. 21.00: Lukke stalden af (se fredag)

 • Benny lukker af søndag aften

Husk at en helligdag svarer til en lørdag. Dvs. at man skal lukke af dagen før, når man har vagt 🙂

VIGTIGT:

 • Der skal altid være en person over 18 år til stede ved en weekendvagt.
 • Kun personer over 18 år, og som har fået instrukser af personalet, må håndtere traktor og staldcat.
 • Der er møde en gang i kvartalet, hvor weekendvagterne fordeles. Se tavlen i gangen for dato.
 • Weekendvagterne er bindende. Hvis du ikke selv kan tage din weekendvagt, og du ikke kan finde en at bytte med/afløser, koster det 500 kr pr. dag at blive løst fra en weekendvagt (beløbet vil blive påført førstkommende regning). Klubben bruger beløbet til at ”købe” en afløser.
 • Hvis man ikke kan tage sin vagt, skal staldansvarlig kontaktes en uge før vagten så hun har mulighed for at finde en afløser.