2017 01.01.2017  -  31.12.2017
Vejledning

Fokus (FOKU)

Fokus hold

Dette hold varer 30 minutter.

For barnet der kan være usikker, eller have udfordringer enten fysisk eller psykisk, kan være nervøs men at have lysten og viljen til at ride.

Der fokuseres på ro, tillid og opmærksomhed på det enkelte barn.

Dette hold kan man ikke tilmelde sig uden forudgående aftale med begge undervisere.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Holdundervisning (Dres)

”Store” og ”små” hold.

Disse hold varer 60 minutter.

Holdene er aldersopdelt for at give eleverne den bedste mulighed for at danne sociale relationer på holdet. På disse hold bygges der videre på elevernes eksisterende viden omkring heste og ridning. Der undervises i alt fra agility og tricks, til ridning og indlæringsteori. Indholdet vil blive skræddersyet til elevernes interesser på det enkelte hold. Der kan også være ture ud af huset (max 1 times kørsel).

Ingen tilmelding uden forudgående aftale med underviseren.

 
Tilmeld/Læs mere - (10)

Søren Kanne Børneby (SKB)
Tilmeld/Læs mere - (0)

Springundervisning (SPR)
Spring begynder

Dette hold varer 60 minutter

Her startes der op på at lære om spring og springteknikker. Der tages udgangspunkt i den enkelte og der arbejdes ud fra dette.

Det er et krav for at kunne gå på springhold er at der deltages aktivt på et almindeligt dressurhold. Dette skyldes at der på springholdet ikke vil være den samme fokus på teori og grundridning som er nødvendig, men i stedet på springteknikker og spring-events.

Spring øvet

Dette hold varer 45 minutter

Der aftales med underviser om man er klar til dette hold. Der bygges videre på hvad man allerede kan, derfra hvor den enkelte er.

Det er et krav for at kunne gå på springhold er at der deltages aktivt på et almindeligt dressurhold. Dette skyldes at der på springholdet ikke vil være den samme fokus på teori og grundridning som er nødvendig, men i stedet på springteknikker og spring-events.

 

 
Tilmeld/Læs mere - (2)

Medlemsskab (kont.)
Alle der benytter Dolmer Rideklubs faciliteter, skal tegne medlemskab.
 
u25 - er for dig der er under 25 år.  
o25 - er for dig der er over 25 år.   
 
 
Man kan oprette passiv medlemskab, hvis man ønsker at være medlem, uden at bruge faciliteterne, fx hvis man holder pause fra ridningen, er forældre, blot vil støtte klubben eller lign. Et medlemskab, giver bl.a. ret til at deltage i den årlige generalforsamling med stemmeret (efter 3 mdr. betaling).
 
Der kan tegnes stævnemedlemsskab, hvis du ikke benytter dig af Dolmer Rideklubs faciliteter, men ønsker at være medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund, så du kan starte stævner rundt om i landet. 
Priser 
Under 25 år. 160,-/halvårligt* Varsling om prisstigning pr. 1 august til 260,-/halvårligt.
Over  25 år. 220,-/halvårligt* Varsling om prisstigning pr. 1 august til 300,-/halvårligt.
Passiv         120,-/halvårligt* Varsling om prisstigning pr. 1 august til 135,-/halvårligt.
Stævne135,-/halvårligt* 
 
*Kontingent opkræves d. 1 august og d. 1 februar.  
Tilmeld/Læs mere - (4)

Opstaldning (OPS)
Herunder finder du vores opstaldningspriser.
 
Privat heste incl. løsdrift og boks til rådighed, 1000 kr./mdr. 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Part (PART)
I Dolmer Rideklub, kan man købe sig til en part, på en af vores søde elevheste.
Det kræver nogle forudsætninger, at blive godkendt til en part. Det er underviseren der vurdere, hvornår eleven er klar. Vi lægger meget vægt på, at det skal give følelsen at ''''''''egen hest'''''''', da det ofte er springet videre, til drømmen om netop at få sin egen hest.
Til gengæld for dette stiller vi også nogle krav til eleven.
Krav:
  • Grundridningen skal være på plads.
  • Man skal kunne ride på sikker hånd, dvs. eleven må ikke være nervøs anlagt.
  • Selvstændighed, både i omgang med hesten og færden i stalden.
  • Ansvarsfuld, både i omgang med hesten og færden i stalden.
  • Eleven skal selvstændigt kunne strigle samt sadle hesten op.
Hvad skal og må en part?
  • Eleven er medlem af Dolmer Rideklub.
  • Eleven får undervisning 1 x om ugen på hold.
  • Eleven skal sørge for udmugning hos sin parthest, lørdag og søndag. Er man forhindret, skal eleven selv sørge for afløsning til dette.
  • Eleven må alle dage strigle og nusse med sin parthest, såfremt den ikke bruges til elevholdene eller arrangementer.
  • I ferier og helligdage, må der evt. rides ekstra, dette aftales med underviser/staldansvarlig.
Prisen for en part er 900,- om måneden, som inkluderer 1 undervisningshold samt 2 x fri ridning om ugen. Der skrives kontrakt på parten, som kan opsiges med 1 mdr. varsel til d. 1 i måneden, fra begge parters side.
OBS: Eleven skal sørge for at være dækket af familiens indbo- og ansvarsforsikring.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen (VOKSE)
Her kan du finde vores hold for voksen over 18 år. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Pony Legestue (MINI)

Ponylegestue

Disse hold varer 30 minutter og er for børn mellem 0-5 år.

Dette er holdet for de helt små, hvor børnene lærer at ride på en sjov og alderssvarende måde, hvor balance og motorik trænes. Vi vil lege og lave forskellige øvelser med hestene.

Ponyerne er sadlet op inden timen, så I skal bare koncentrerer jer om at komme og hygge. 
Forældre skal selv (eller finde en, til at) trække ponyen, hvis der er behov for dette.
 
Tilmeld/Læs mere - (4)

NYHEDER

EVENTS

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til os?

Læs mere